Töitä ja koulutusta

Meille voit hakea kerhonohjaajaksi, kerhovalvojaksi tai työpalvelunuoreksi.

KERHONOHJAAJAKSI

Oletko innostunut, vastuuntuntoinen ja tulet toimeen lasten kanssa? Kerhonohjaajana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan omia ideoitasi 0 - 6 luokkalaisille lapsille. Sinun tehtäviisi kuuluu kerhojen toiminnan suunnittelu, toteutus ja ohjaus sekä kerhonohjaajien palavereihin osallistuminen. Tällä hetkellä meillä toimii mm. erilaisia monitoimikerhoja, kokkikerhoja, liikuntakerhoja jne. Voit myös tuoda esiin omia kerhoideoitasi. Jos olet esim. ratsastustaitoinen, heppakerhon vetäminen voisi olla sinun juttusi. Pelaatko jääkiekkoa, haluaisitko jakaa taitosi muillekin? Jos olet taiteellinen, piirustus- tai muun taidekerhon vetäminen voisi olla juuri sinulle tarkoitettu.

Kerhot toimivat kerran viikossa, joten sinulla jää hyvin aikaa myös opiskeluille ja harrastuksille. Kerhonohjaajan tulee olla vähintään 14-vuotias mutta toivotamme ilomielin tervetulleeksi myös täysi-ikäiset ohjaajat. Opiskelevat hyötyvät kerhonohjauksesta siten, että he saavat koulusta hyväksilukuja/opintopisteitä.

KERHOVALVOJAKSI

Osassa kerhoistamme on mukana myös kerhovalvoja. Kerhovalvojan täytyy olla yli 18-vuotias. Hän ei ole ohjausvastuussa vaan toimii varsinaisten ohjaajien tukihenkilönä kerhossa. Valvojan tehtävä on huolehtia, että kaikki sujuu kerhossa suunnitelmien mukaan, jos kerhossa ilmenee ongelmia, valvoja puuttuu tilanteeseen. Hän on myös viimeinen, joka lähtee kerhotilasta eli huolehtii, että valot, sähkölaitteet ym. on varmasti sammutettu ja että kerhotilan ovi tulee lukkoon.

 

TYÖPALVELUNUOREKSI

Jos olet luotettava, auttamisenhaluinen ja ahkera, työpalvelu voisi olla sinun juttusi. Työpalvelunuoret suorittavat asiakkaiden tilaamaa työtä heidän kotonaan. Työ voi olla esim. siivoamista, haravointia, lumenluontia, lastenhoitoa tai kaupassakäyntiä. Työ voi olla kertaluonteista tai pidempiaikaista asiakkaan toiveiden mukaan.

Työpalvelunuoren tulee olla vähintään 14-vuotias. Palkka määräytyy voimassa olevan TES:n mukaan, esim. siivoustöissä palkka määräytyy PAM:n TES:n mukaan

 

Työssäoppimaan

Meille voit tulla myös työssäoppimisjaksolle, mikäli olet reipas, ahkera ja tulet ihmisten kanssa toimeen. Opit uutta mukavassa ja iloisessa työympäristössä joka päivä. Työtehtäviisi voi kuulua mm. ryhmänohjausta kerhoissa, tapahtumien järjestämistä sekä kurssien ideointia.

 

KIINNOSTUITKO? Laita hakemusta tulemaan :)

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Tyrnävän 4H:n sivujen kautta kerättäviin tietoihin

Pvm:             24.5.2018
Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi:             Tyrnävän 4H-yhdistys

Osoite:          Kunnankuja 1, liikehuoneisto 5, 91800 Tyrnävä

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Toiminnanjohtaja, Tyrnävän 4H -yhdistys ry

Osoite:          Kunnankuja 1, liikehuoneisto 5, 91800 Tyrnävä

Sähköposti:  tyrnava@4h.fi                                       

Puhelin:        050 365 0210

 

Rekisterin nimi : Nettisivujen https://tyrnava.4h.fi/  kautta kerättävät tiedot

1) Ilmoittautumiset kerhoille, leireille ja kursseille

2) Työhakemukset

3) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
1) Kerhojen, leirien ja kurssien ko. toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

2) Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys

3) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.
        Esimerkiksi työpalvelun työtilausten vastaanotto ja työnvälitys.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)
 

2) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet

3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus)

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

  1. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.
  2. Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse.
  3. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä.

Ko. rekisterit putsataan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Henkilöiden itse täyttäessä tiedot tyrnävän.4h.fi nettisivujen lomakkeilla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain Tyrnävän 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

Heips kaikki 4H-nuorten vanhemmat ja muut vapaaehtoiset aikuiset!

Vapaaehtoiset aikuisohjaajat ovat enemmän kuin tervetulleita mukaan toimintaamme! Harrastatko lennokkeja, käsitöitä, maalausta, kokkausta yms. Kiinnostaisiko sinua opettaa harrastustasi kerran viikossa innokkaille kerholaisille? Etsimme osaavia aikuisia toimintaamme, erikoiskerhot ovat kysyttyjä mutta osaavat ohjaajat ovat "kortilla". Ohjaajilla on käytettävissään 4H:n työkalupakki mm. TOP-tehtäväpankki sekä muu ohjausmateriaali.

Jos et halua ohjata kerhoa, voit vaihtoehtoisesti toimia jonkin nuoren ohjaaman kerhon "kummina" eli käydä välillä seuraamassa "kummikerhon" toimintaa paikan päällä ja antaa tarvittaessa neuvoja/ohjeistusta ja vinkkejä kerhon ohjaukseen sekä olla tukena ja turvana nuorelle ohjaajalle tarvittaessa.

Ota yhteyttä p. 050 365 0210, jos haluat lisätietoja asiasta.